Albatrosz Repülõ Egyesület

 •  
 •  
 •  
 •  
Rendezvényeink

Rendezvényeink

Hagyományosan minden évben szezonkezdet előtt megrendezzük majálisunkat, ahol szórakoztató gyerek programok mellett a felnőtteknek is meglepetéseket tartogatva invitáljuk Börgöndre a repülés iránt érdeklődőket. Szeptember hónapban pedig az évek folyamán nemzetközi szintre emelkedett repülőnapi rendezvényünket tartjuk, rengeteg kuriózum kíséretében. A részletekről tájékozódjon a későbbiekben honlapunkon, illetve a médián keresztül.
Kezdõ vitorlázórepülõ tanfolyam

Kezdõ vitorlázórepülõ tanfolyam

Egyesületünk idén is indít kezdõ vitorlázórepülõ tanfolyamot. Az elméleti oktatásokat Székesfehérváron, illetve a börgöndi repülõtéren tartjuk. A gyakorlati repülést Börgöndön a tavasszal kezdhetik meg a növendékek.
Kapcsolat

Kapcsolat

A repülő sport iránt érdeklõdõk részére lehetőség van munkánk megtekintésére, a repülőeszközeink megismerésére, üzemnapokon(hétvégén) a börgöndi repülõtéren.

Az Albatrosz Repülõ Egyesület

Az Albatrosz Repülõ Egyesületet 1989 –ben, 10 fõ, a repülésért elkötelezett sportember alapította, Székesfehérváron. A repülõteret és repülõ eszközöket nélkülözõ kis csoport alapvetõen sárkányrepüléssel és ejtõernyõzéssel foglalkozott.

Az elsõdleges cél megfelelõ felszálló terület megszerzése és kialakítása. Kezdetben Székesfehérvár környezõ mezõgazdasági területein végeztük a repüléseket. Késõbb a 8 –as út melletti volt MHSZ modellezõ repülõtéren repültünk, melyet az Iszkaszentgyörgyi Önkormányzattól béreltünk.

A terület azonban nem volt igazán alkalmas a repülésre. Az elsõ jelentõs áttörést az a lehetõség hozta, hogy Börgöndön 1992 –ben a katonai repülés megszûnt, és az akkori parancsnokkal Drienko Ottó alezredes úrral sikerült megállapodnunk a repülõtér használatáról.

A Börgönd repülõtér polgári célú kialakítása

1995. szeptember 1. –tõl vehettük át a Börgöndi reptér felszálló pályáját és a volt katonai repülõtér tûzoltósági épületét, valamint a felszálló mezõ és a volt katonai hangár között lévõ raktár épületet.

A tûzoltósági épület teljesen lerobbant állapotban volt. Az épületet a további állagmegõrzés érdekében tatarozni kellett, és az egész tetõfelületet újra szigeteltük.

Az épületben meg kellett oldani a víz és az elektromos ellátást. A rendszeres betörések miatt az épületet elektronikus védelemmel láttuk el és bekapcsoltuk a távfelügyeleti rendszerbe.

Az épületben kialakítottunk tantermet, a szakosztályoknak helyiségeket, ejtõernyõs raktárt, diszpécser szobát, tea - konyhát, mellékhelyiségeket (WC, fürdõ hideg - meleg vízzel).

A téli oktatások és továbbképzések zavartalan lebonyolítása érdekében a tantermet fûthetõvé kellett tenni. A repülés feltétele, hogy a pilóták folyamatos és rendszeres képzéseken vegyenek részt, mert csak így biztosítható a naprakészség és az új ismeretek elsajátítása.

A tûzoltó gépkocsik tárolására kialakított helyeket motoros sárkányok tárolására kellett átalakítani. A hangárajtók nyithatóságát megoldottuk, a kényelmesebb elhelyezés érdekében.

Az évek során bebizonyosodott, hogy a repülõtéren csak akkor tudjuk fenntartani, illetve továbbfejleszteni a repülést, ha új hangárat építünk, melyben a nagyobb fesztávú gépeket is el tudjuk helyezni. A volt katonai hangár túl messze volt a felszálló mezõtõl.

A folyamatos fejlõdés eredményeként a 2005. évben, szponzorok segítségével sikerült egy új hangár épületet felhúzni a régi, volt tûzoltó épület mellé. 2007. az újabb igények miatt a hangárkapacitás további bõvítése vált szükségessé, melynek eredménye egy „rendezvény” hangár, az elõzõekben épített hangár mellé, melyben a nagy létszámú események kerülnek lebonyolításra.

XVI. Országos ejtõernyõs találkozó Börgöndön 2007.

 

Az új hangárok a már meglévõ épülettel együtt melyben a szakosztály helyiségek, az oktató terem, a büfé, valamint a szociális helységek vannak, egy igazi sportrepülõ bázis kialakulását tették lehetõvé Börgöndön.

Az új hangárok Börgöndön 2007.

Az új könnyûszerkezetes hangárok alapvetõen a vitorlázó és motoros gépek tárolására és kisebb javítására szolgálnak. A klub fejlõdésével a további ultrakönnyû gépeket is itt tudjuk elhelyezni. Az új létesítményeket is bekapcsoltuk az elektronikus védelmi rendszerbe.

Az Albatrosz Repülõ Egyesület fejlõdése

Az évek során a terület tulajdonosa többször változott szerencsére azonban minden tulajdonossal sikerült a megfelelõ kapcsolatot kialakítani és a bérleti szerzõdéseket megkötni. Így sikerült a repülésben a jogfolytonosságot fenntartani.

Az elmúlt 18 év alatt az egyesület sokat fejlõdött. Létszámban folyamatosan nõtt és jelenleg már több mint 100 fõ. Az alapvetõ elv, hogy minden repülni vágyó, vagy a repüléshez kötõdõ sporttársat szívesen fogadunk. Az egyesület tevékenysége több sportágat ölelt fel, ami állandóan bõvül:

 • Ejtõernyõs Szakosztály
 • Modellezõ Szakosztály
 • Motors Sárkányrepülõ Szakosztály (ide tartoznak a motoros pilóták is)
 • Motoros-siklóernyõ Szakosztály
 • Öreg Sasok Szakosztály
 • Vitorlázó Szakosztály (ide tartoznak a motoros vitorlázók is).

Repülõtér üzemeltetés, régiós rendezvények

Székesfehérvár nagy repülõ múltra tekint vissza 1916 –tól léghajós zászlóalj, 1933 –tól sóstói repülõtér mûködött. A repülés képviseletét napjainkban az Albatrosz Repülõ Egyesület testesít meg Börgöndön.

Repülõnap 2006.

A pálya mérete (1200x200 m) és elhelyezkedése kitûnõ lehetõséget kínál kiképzési célokra az ejtõernyõs ugróknak, a motoros-, a vitorlázó-, a sárkányrepülõ-, a kisgépes, a sport és szabadidõs repüléseket kedvelõ pilótáknak. A felszálló mezõtõl elkülönítve a terület nyugati részén alakítottuk ki a modellezõ fel- és leszálló pályát.

A terület a repülés mellett alkalmas egyéb szabad teret igénylõ rendezvények megtartására is. A területen folyamatosan rendezünk csapatépítõ tréningeket, más egyesületekkel összejöveteleket, repülõmajálisokat, és az egyesület minden évben megrendezi az ország egyik legnagyobb civil légiparádéját, a Börgöndi Repülõnapot, melyre évente több ezer látogató érkezik.

A szervezet

2007. évi repülõ szemle

Sportegyesület lévén, demokratikus önkormányzattal rendelkezõ, bejegyzett közhasznú szervezet vagyunk. A közgyûlések között az elnökség felel a sportegyesület megfelelõ mûködtetéséért. Az ezzel kapcsolatos feladatokat társadalmi munkában végezzük. A repülési tevékenység szakmai feladatait (elméleti, gyakorlati oktatás) a szakosztályvezetõk koordinálják szintén társadalmi munkában. Az egyesületnek fizetett alkalmazottja nincs.

Jelenlegi céljaink

A jelenleg megvalósítandó cél az egyesület további mûködtetése és fejlesztése, alkalmazkodva a megváltozott igényekhez. A régióban a repülési hagyományok õrzése.

Repülõmúzeum kiállítás az Alba Pláza elõtt.

A tagok tagdíja, az önkormányzati és egyéb támogatások a létesítményeink fenntartását, illetve a repülõ egyesület mûködõképességét hivatott biztosítani. Közhasznú szervezetként a sportrepülés vonatkozásában a feladataink:

 • Az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és mûködtetése, a sportágak mûködési feltételeinek biztosítása.
 • Folyamatos gondoskodás a légisportok népszerûsítésérõl, az utánpótlás nevelésérõl, felkészítésérõl, tagjai szakmai színvonalának emelésérõl.
 • Hazai és nemzetközi sportesemények és versenyek megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett versenyeken való részvétel.
 • Az országos sportági szakszövetségek céljai megvalósításának elõsegítése, munkájuk támogatása.

Fiatalok nevelése

A repülõ hagyományok õrzése, az aktív repülés szépségeinek bemutatása. Az újonnan megalakult vitorlázórepülõ szakosztály vonzza a régió fiataljait. Hozzásegíti õket, hogy szabadidejüket friss levegõn hasznosan töltsék el, és fejlesszék a csapatközpontú gondolkodásmódjukat. Az egyesületi tagságon keresztül egy olyan sport részesei lehetnek, ahol a csapatmunkán kívül szerepet kap az egyéni teljesítmény is.

Repülés elõtti eligazítás.

Az egyesület a mûködtetett rendszerén keresztül a sportág egyik leghatékonyabb módját alakította ki a repülés mûvelésének. Így sikerült elérni, hogy a tagok jelentõs része 15-30 év közötti sportoló.

Rövid távú célok

A repülés biztonsága érdekében a jogszabályok, elõírások betartásával a repülés fejlesztése, propagálása.

Kiemelkedõ, magas színvonalú oktatás, a napjainkban rendelkezésre álló legmodernebb technikai eszközök igénybevételével.

Az ARE pilótái a Boeing 737 szimulátorban

A Repülõmúzeum feltételeinek a megteremtése, a megfelelõ szakemberek összevonása, a repülõeszközök átvétele a Honvédelmi Minisztériumtól.

Hosszú távú célok

A repülési hagyományok õrzésével, a napjaink kihívásainak megfelelõ repülõ bázis megteremtése.

A polgári repülési szervezett, és az európai viszonyoknak megfelelõ kialakítása, mûködtetése.

Az általunk bemutatott programok, oktatóanyagok, megoldások széles körben elterjedjenek, segítve ezzel a társadalmi elfogadtatást, más repülõ szervezetek munkáját.

Minél több, a repülés iránt érdeklõdõ fiatalt megnyerni a repülõsportnak.

Repülõnap 2006.

Információk

Albatrosz Repülő Egyesület
8000 Székesfehérvár, Radványi utca 6.
Adószám: 19092908-2-07
Bankszámla szám: Budapest Bank 10102952-01361819-00000001
Telefon: +36 30 9598-897
Telephely: Börgönd repülőtér

LHBD (Börgönd)
119.560 - ALBA INFO
01 LH 19 RH - 10km SE Székesfehérvár
Drop-Zone: +36 70 624-8884

Hol talál meg bennünket

GPS segítségével: 'SZÉKESFEHÉRVÁRON A BÖRGÖNDI UTAT' kell beírni, elindulni a várostól kifelé kb. 7-8km-t. Az út végén van a reptér.

Az M7 autópályáról le kell hajtani Székesfehérvár - Szekszárd (Auchan bevásárlóközpont) kijáratnál. Utána Székesfehérvár centrum az irány. Megközelítőleg 800m után jobb kéz felőli MOL benzinkútnál, a kút előtt derékszögben jobbra, majd az utca végén megint jobbra. Ez az út vezet a reptérre. Ez egy rossz minőségű beton út, ami átmegy az M7 alatt. A reptér bejárata előtt vezet egy vasúti sín, azt átlépve a kapun áthaladva már csak a belső utat kell követni.

Помощь для Joomla.